иновации

Фирмата се занимава с разработване на иновативни продукти по задание на клиента. Според заданието могат да бъдат внедрени в нашето преоизводство.

услуги

КОНТАКТИ

гр.Пловдив , ул. „Варшава„ 35

Производствени цехове:
Битова и индустриална химия с.Ягодово, промишлена зона

Козметичен цех и сервиз
с.Ягодово, промишлена зона
Телефон за заявки:
  0888 148 221

Сервизен отдел:
  0888 804 553